Služby

Našim klientom poskytujeme kompletné služby.

Sprostredkujeme vám kúpu, predaj či prenájom nehnuteľnosti s kompletnými službami:

Obhliadka nehnuteľnosti

Obhliadka nehnuteľnosti a následné zaradenie do ponuky našej kancelárie

Umiestnenie na web

Ponuka nehnuteľnosti na internetových portáloch a inzercia v regionálnej tlači

vypracovanie zmlúv

Vypracovanie kúpno-predajnej, nájomnej zmluvy, či znaleckého posudku

poradenstvo1-nonstop-reality

Komplexný právny servis a poradenstvo

Doplnkové služby

  • Ocenenie predávanej alebo prenajímanej nehnuteľnosti
  • Preverenie vlastníckych vzťahov
  • Okamžitý výber listu vlastníctva
  • Urýchlený výber snímku z katastrálnej mapy
  • Vyhotovenie znaleckých posudkov na nehnuteľnosti znalcami
  • Urýchlený výber geodetického plánu a geodetické práce

Pozrite si aktuálnu ponuku nehnuteľností!