Ako to funguje

Postup pri kúpe nehnuteľnosti.

1. Sprostredkovanie obhliadky

Prvým ktorom je sprostredkovanie obhliadky nehnuteľnosti klientovi s odborným výkladom a oboznámením klienta so všetkými výhodami a nevýhodami danej nehnuteľnosti,  mesačnými nákladmi na bývanie.

2. Zabezpečenie pozemkov

Pri pozemkoch preveríme možnosti získania stavebného povolenia, preverujeme možnosti pripojenia na IS, možnosťami financovania kúpy nehnuteľnosti.

3. Pripravenie zmlúv

V prípade záujmu o kúpu, pripravíme kúpne zmluvy (zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách) s návrhom na vklad do katastra, zaplatíme poplatok súvisiaci s podaním návrhu do katastra nehnuteľností.

4. Poradenstvo pri financovaní

Pri financovaní kúpy formou hypotekárneho úveru, bude kupujúcemu podané odborné poradenstvo, ako najlepšie a najvýhodnejšie financovať kúpu vybranej nehnuteľnosti.

5. Odovzdanie nehnuteľnosti

Po podpise zmlúv sa zúčastňujeme odovzdania nehnuteľností predávajúceho kupujúcemu a prehlasujeme s nimi odbery plynu, elektrickej energie a vody, ako aj pri bytoch prehlasujeme u správcu bytového domu vlastníka nehnuteľností.

6. Spokojné bývanie

Robíme všetko pre to, aby sme odbremenili každého klienta od zbytočnej administratívy a behania po inštitúciach, a maximalizovali tak spokojnosť s novým bývaním.

Pozrite si aktuálnu ponuku nehnuteľností!